VÅRA TJÄNSTER

skumbetong

Skumbetong är en lättviktsbetong som även är isolerande. Den används bl.a. vid golvuppbyggnader där traditionell betong bli för tung. 

Med hjälp av vattenreducerare erhåller vi ett låg vct-tal som skapar förutsättningar för en bra uttorkning. Vi levererar skumbetong med hjälp av våra egna pumpbilar vilket bidrar till ett smidigt och enkelt arbetssätt där vi själva har full kontroll på hela processen.